понеділок, 17 вересня 2012 р.

Іван Пулюй - геніальний український вчений, справжній патріот України

Сабдж. Вчений, постать котрого свідомо замовчували і продовжують замовчують вороги українського народу. Не лише вчений, але й великий патріот та знаний просвітитель.
Рентгенівське випромінювання винайшов саме він, а не Конрад Рентген, котрий виявився звичайним поцом і фактично вкрав винахід Івана. Це доведений факт.
Чому ж все-таки винахідником Х-променів вважають К. Рентгена? Достеменних даних про це нема. Але в числі причин висловлюється те, що австро-німецьке оточення прохолодно реагувало на досягнення представника слов'янства. Саме на цю обставину звернув увагу всесвітньо відомий учений Альберт Ейнштейн, який зустрівся з Пулюєм у Празі в 1912 р. «Хто стоїть за вами, рутенцями, яка культура, які акції? — запитав Ейнштейн і сам відповів: — Прикро вам це слухати, та куди подінешся від своєї долі? А за Рентгеном — вся Європа».

Основні наукові досягнення Івана Пулюя
 • Основна область досліджень – кінетична теорія та експерименти в газах, вакуумі і плазмі
 • Іван Пулюй провів дослідження, які привели до вiдкриття у 1895 роцi х-променiв:
 • цикл статей присвячених дослiдам с катодними променями (1880-1882) пiд загальним заголовком "Промениста електродна матерiя" привернув увагу фiзикiв свiту
 • у 1882 р. сконструював фосфоресційну лампу, яка стала зразком для англійських та німецьких учених, що досліджували ці таємні промені
 • "лампи Пулюя" сконструював за чотирнадцять рокiв перед реєстрацією Рентгена. Саме вони давали найкращi рентгенограми, якi, будучи неперевершаними за технiкою виконання, найчастiше вiдтворювались у рiзних європейських виданнях для iлюстрацiї застосувань у медицинi
 • його прiорiтети: встановлення здатностi х-променiв iонiзувати газ; дослiдження їх просторового розподiлу; пояснення природи та мiкроскопiчного механiзму їх виникнення
 • прилад Пулюя для визначення механічного еквіваленту теплоти використовується як класичний
 • першим систематично досліджував джерела холодного світла (неонові лампи); у 1884 р. Штаєр оцінив його результати як великі досягнення
 • вперше в Європі створив електростанції, що працювали на змінному і постійному струмі (Австрія, Чехія)
 • отримав патент на удосконалення і виготовлення ниток розжарення ламп; його нитки були значно кращими від ниток Едісона
 • лампи з нитками розжарення Пулюя масово виготовлялися на фабриці Штаєра
 • Іван Пулюй організував широкомасштабне електричне освітлення в Австро-Угорщині
 • отримав патент на конструкцію телефонних станцій, захищених від сильних електричних струмів
 • отримав патент на переносні охоронні лампи для шахт
 • опублікував ряд підручників з геометрії та електрики
 • опублікував ряд теоретичних праць з електродинаміки
 • опублікував ряд статей з електротехніки українською мовою (НТШ, Львів)
 • опублікував ряд популярних книг з фізики тертя та електричного свічення (Австро-Угорщина, Англія)
 • вакуумні апарати Пулюя експонувалися і відзначалися преміями і дипломами на різних Між­на­родних виставках, зокрема на Всесвітній виставці у Парижі (1881 р.)
 • ряд приладів Пулюя експонуються і досі в Міжнародних музеях
 • усього опублiкував понад 50 наукових статей
«Професор Іван Пулюй був не тільки найвизначнішим фізиком Австро-Угорської імперії. Він належав до тих, хто у 2-й половині 19-го – на початку 20–го століть формував світ» – так його охарактеризував австрійський професор Вільгельм Форман

 Громадська діяльність
 • Будучи знавцем класичних мов, видав перший молитовник українською мовою (замість церковно-слов’янської)
 • Вперше здійснив повний переклад на українську мову «Святого Письма Нового Завіту» (разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-Левицьким)
 • Разом з однодумцями заснував у 1868 р. товариство «Січ», яке активно боролось проти тих, хто вислуговувався перед російським царатом, заперечуючи існування українського народу.
 • Багато публікував на тему національного усвідомлення, зокрема такі статті, як: «Україна і самодержавство», «Відгук на царський маніфест про Україну», «Польським русофілам», «Україна і її міжнародне політичне значення» та інші.
 • Усього опублікував близько 30 статей та брошур в українських справах.
 • Проголосив, що мир і стабільність у Європі будуть неможливими до того часу, поки Україна не стане вільною.

Немає коментарів: